Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Dejap BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dejap BV via e-mail. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dejap BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Versturen van nieuwsbrieven

Dejap BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dejap BV. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Dejap BV via de website of je registreert voor één van onze workshops. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam,  e-mailadres, en telefoonnummer.

Google Analytics

De website van Dejap BV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek
of de pagina’s die je veel bezoekt, of via welke website je op onze website terecht kwam.

Ontvangers van uw gegevens

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dejap.be.

SinDo bv

Deze website wordt verzorgd door SinDo bv . Uw informatie wordt opgeslagen op hun servers. Bij onderhoud of aanpassingen is het mogelijk dat zij uw opgeslagen gegevens kunnen inkijken.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Dejap BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via gerechtigde personen en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Dejap BV prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dejap BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dejap BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifiëren door Dejap BV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dejap BV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Dejap partners
Website door [SinDo]